כתובתנו
שביל יוסף שפירא 1, אשקלון
שעות קבלה

9:00am – 5:00pm (א-ה) 

טלפון
050-784-8866

קליניקת חוף ברזילי

Welcome to Dr. Paula Harris’s Family Medicine Clinic

Patient-Centred Approach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Quality Medicine Service

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Affordable and Accessible

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Comprehensive Primary Care for Adults and Children of All Ages

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia mollit natoque consequat massa quis enim.

Words from Our Patients

Recent Healthcare News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea sint occaecat cupidatat.

Insurance Plans Accepted

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Have a medical question?

Consult With Dr. Harris Online

If you need to consult with Dr. Harris about a medical issue or any other concerns, you can fill out the form and she will contact you by the end of the next working day
Have a medical question?

Consult With Dr. Harris Online

If you need to consult with Dr. Harris about a medical issue or any other concerns, you can fill out the form and she will contact you by the end of the next working day
Have a medical question?

Consult With Dr. Harris Online

If you need to consult with Dr. Harris about a medical issue or any other concerns, you can fill out the form and she will contact you by the end of the next working day
Have a medical question?

Consult With Dr. Harris Online

If you need to consult with Dr. Harris about a medical issue or any other concerns, you can fill out the form and she will contact you by the end of the next working day
Have a medical question?

Consult With Dr. Harris Online

If you need to consult with Dr. Harris about a medical issue or any other concerns, you can fill out the form and she will contact you by the end of the next working day