קורסי הכשרה

בית הספר להכשרה של ריפוי בריא מכשיר מועמדים לביצוע תפקידי מפתח בקליניקות המפעילות תא לחץ.הקורסים מחולקים לשני סוגים:

קורסים לצוותים רפואיים, לרופאים/ות, פאראמדיקים/יות, אחים/יות וקורסים לצוללנים ולחסרי ידע רפואי.

הקורסים המוצעים:

1000- קורס מומחה קליני לרפואה היפרברית -מיועד לצוותים רפואיים.CHM

1001-קורס רפואת צלילה -מיועד לצוותים רפואיים.DMP

1002-קורס רפואת צלילה מתקדם– מיועד לצוותים רפואיים.ADMP

2001-קורס מפעילי תא לחץ.HBO

2002-קורס טכנאי רפואי לתא לחץ.HBT

2003-קורס ממונה בטיחות בתאי לחץ.HBS

5000-קורס מנהלי קליניקת תא לחץ.CBT

הקורסים מוצעים בשתי שפות,עברית או אנגלית וכן בקורסים לצוותים רפואיים, נדרש ידע והבנה באנגלית. מדריכי הקורסים של ריפוי בריא הכשירו מועמדים רבים במקצועות תאי הלחץ בארצות הברית ומוסמכים להעניק תעודות.

לפרטים נוספים התקשרו ל 050-7848866