טיפול בלייזר

טיפול בלייזר הוא שימוש באור ממוקד כטיפול רפואי לריפוי ומניעת כאב.
הטיפולים בלייזר יכולים יכולים לעורר ריפוי ונועדו לסייע לרקמה פגומה להתאושש מהר יותר ויעיל יותר. זהו לא רק טיפול בכאב,אלא טיפול וריפוי בריא מלא ומשקם.